Nytt uppdrag för fordonsindustrin


Vår konsult Rickard Nilsson har fått uppdrag att rita en fixtur för en underleverantör får fordonsindustrin.
Lång erfarenhet av CATIA,  och internationell branschkunskap från bilindustrin är förutsättningar som Rickard har med sig.